top of page
IMG_1820_upraveno.jpg
paragraf podklad.jpg

Všeobecné obchodné podmienky, ochrana osobných údajov a legislatíva 

Všeobecné obchodné podmienky

Záručné a reklamačné podmienky

Všeobecné podmienky pre inštaláciu a servis gastro zariadení

Ochrana osobných údajov

Zásady používania cookies

Informovanie spotrebiteľa o možnosti a podmienkach alternatívneho riešenia sporov podľa §24 ods.1 písm. a) zákona č. 391/2015 Z.z. o ARS

Informovanie spotrebiteľa podľa §27 ods.4 písm.i zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch

images.jpeg
bottom of page