top of page

 Slovenské liečebné kúpele Bojnice

 • kompletná dodávka kuchyne so zázemím+výdaj stravy

 Msú Martin klub dôchodcov

 • kompletná dodávka kuchyne so zázemím+výdaj stravy

 Stredná priemyselná škola SPŠE Rožňov pod Radhošťem

 • kompletná dodávka kuchyne so zázemím

 Domov dôchodcov DSS Močenok

 • kompletná dodávka kuchyne so zázemím

 Domov dôchodcov DSS Martin-Sever

 • výdaj stravy so zázemím

 Domov dôchodcov DSS Martin-Priekopa

 • výdaj stravy so zázemím

 Domov dôchodcov DSS Zákamenné

 • kuchyňa so zázemím

 Základná škola Benice

 • kuchyňa so zázemím

 Základná škola s materskou školou Zvolenská Slatina

 • kuchyňa so zázemím

 Základná škola Valaská Belá

 • kompletná dodávka vzduchotechniky

 Základná škola Bratislava Petržalka

 • kuchyňa so zázemím

 Základná škola Bratislava Karloveská

 • kuchyňa so zázemím

 Materská škola Podtureň

 • kuchyňa so zázemím

 Základná škola Kláštor pod Znievom

 • kuchyňa so zázemím

 Národný onkologický ústav Bratislava

 a mnohé ďaľšie ...