top of page

 VÚC Žilina

  • kompletná dodávka kuchyne so zázemím+výdaj stravy

 Administratívna budova STAMART Bratislava

  • kompletná dodávka kuchyne so zázemím+výdaj stravy

 Veľvyslanectvo SR Moskva

  • kompletná dodávka kuchyne so zázemím+bary

 Veľvyslanectvo SR Peking

  • kompletná dodávka kuchyne so zázemím

 Sociálna poisťovňa Žilina

  • výdaj stravy so zázemím

 Tatra banka Bratislava

  • výdaj stravy so zázemím

 a mnohé ďaľšie ...