top of page

Pripojenie profesionálnych spotrebičov. Viete, ako naň?

Mnohí zákazníci chápu rozdiel medzi domácimi a profesionálnymi spotrebičmi iba vo veľkosti, výkone či nerezovom prevedení. Pravdou ale je, že profesionálne spotrebiče majú viacero odlišností a taktiež špecifické požiadavky na pripojenie.

Elektrické pripojenie

Pokiaľ nie je spotrebič zakončený štandardnou vidlicou na 230 V, musí ho zapojiť odborne spôsobilá osoba (elektrikár s oprávnením). Väčšina výkonných spotrebičov je na 400 V a vyžaduje si 3-fázové pripojenie pomocou 5-žilového kábla.

Podľa celkového príkonu spotrebiča (ktorý nájdete na štítku spotrebiča) je potrebné zvoliť správnu dimenziu pripojovacieho kábla (prierez jednotlivých vodičov) a správne istenie v rozvádzači (istič – prúdovú ochranu). Každý spotrebič by mal mať v blízkosti stroja, resp. v dosahu obsluhy, takisto predradený bezpečnostný vypínač. Ten slúži okrem bezpečnosti taktiež pre odstavenie stroja pri servise, aby technik nemusel zasahovať do hlavného rozvádzača, ktorý je vo väčšine prípadov neprístupný bežným osobám.

📷

Jednofázový okruh na 230 V je istený 16 A a zodpovedá príkonu 3,3 kW. To znamená, že pokiaľ by ste na klasickú dvojzásuvku (alebo predlžovaciu) napojili viacero zariadení, kde by ich príkonový súčet prekročil 3,3 kW, tak sa môže stať, že vám táto zásuvka bude vyhadzovať istič. To je práve z dôvodu ochrany elektrického vedenia. V opačnom prípade by sa mohlo ľahko stať, že sa kábel bude prehrievať, až môže zhorieť. Preto je dôležité nepreťažovať elektrické vedenie! Prívodný kábel je vhodné opatriť plastovou či kovovou chráničkou pre ochranu pred mechanickým poškodením.

Plynové pripojenie

Plynové pripojenie musí rovnako ako elektrické spĺňať potrebnú dimenziu pripojovacieho potrubia – a teda laicky hrúbku pripojovacej trúbky a hadice. Plynové potrubie (pevná, žlto označená trubka – rozvod) musí byť zakončený guľovým ventilom v tesnej blízkosti plynového spotrebiča v dosahu obsluhy. Odtiaľ je väčšinou spotrebič pripojený cez flexi hadicu z gumy či nerezového vlnovca. Pripojenie smie realizovať iba osoba s príslušným oprávnením a po každom pripojení musí previesť skúšku tesnosti na únik plynu pomocou špeciálnych meracích prístrojov.

Pri plynových spotrebičoch je takisto potrebné dodržať konštantný tlak plynu v potrubí a prívod vzduchu potrebný pre samotné horenie. Následne je potrebné zaistiť pomocou vzduchotechniky či vetrania správny odvod spalín a výmenu vzduchu v miestnosti. Nedodržaním týchto podmienok môže dôjsť k nesprávnemu horeniu, výpadkom zariadenia či produkcii jedovatých plynov. Preto vždy nechajte pripojenie na odborníkov!

V určitých prípadoch s ohľadom na veľkosť miestnosti a príkon plynových spotrebičov je nutné riešiť i automatické uzatvorenie prívodu plynu v prípade nefunkčnosti vzduchotechniky (digestoru).

📷

Zvláštne predpisy sa vzťahujú na pripojenie plynových spotrebičov na propán-bután. Ide hlavne o mobilné zariadenia, stánky, ohrievače, ale aj zariadenia horských chát či rôzne pece. Vzhľadom na skutočnosť, že propán-bután je extrémne výbušný, je treba dodržiavať prísne bezpečnostné a prevádzkové predpisy a pravidelne kontrolovať tesnosť spojov pri každej výmene PB fľaše.

Pre skladovanie PB fľaší a rozvod plynu z PB platia taktiež zvláštne predpisy. Nie je povolené skladovať viac ako jednu 10 kg PB fľašu vo vnútri miestnosti a blízko priameho tepelného zdroja. Na pripojenie PB spotrebiča je nutné zaistiť správnu veľkosť regulátora tlaku pre dostatočný prietok plynu. Takisto je nutné použiť správne trysky určené na PB plyn. Inak horenie nebude správne. Plynové spotrebiče je nutné pravidelne čistiť a revidovať!

📷

Pripojenie na vodu a odpad

Najjednoduchšie sa môže zdať pripojenie na vodu a odpad (odborne nazývané na zdravotechniku – ZTI), ale nie je tomu vždy tak. Profesionálne spotrebiče majú špecifické požiadavky na napojenie ZTI i ostatných profesií. Väčšina napojovacích bodov je pod spotrebičmi v priestore nožičiek (cca 10 – 15 cm nad podlahou) alebo za spotrebičmi.

Voda sa pripája od guľového ventilu flexi hadicou alebo nerez vlnovcom. Odpad sa pripája do odpadového potrubia napriamo alebo hadicou cez gumovú redukciu.

Bežné drezy, umývacie stoly, umývadlá či stolové spotrebiče majú odpad vo výške 40 – 60 cm. Podstolové (podpultové) spotrebiče majú odpad vyvedený zo zeme alebo zo steny dole na úrovni zeme. Je to z toho dôvodu, že väčšina profi spotrebičov nepoužíva štandardne zabudované odpadové čerpadlo, ale výpusť samospádom. Tam, kde nie možné umiestniť odpad na úroveň podlahy, je potrebné zariadenie opatriť odpadovým čerpadlom. Pozor, ale nie každé zariadenie (model) je možné dovybaviť odpadovým čerpadlom. Niektoré menšie zariadenia (ako napríklad výrobník ľadu či umývačku) je možné postaviť na podstavec, aby sa dosiahla inštalačná výška odpadu. Nemusí to však vždy vyzerať esteticky pekne.

Pripojenie odpadu sa zhotovuje z plastových normalizovaných trubiek s teplotnou odolnosťou (tzv. HT prevedenie) s priemerom od 40 mm po 110 mm. Pred panvami či kotlami sa osádzajú i podlahové vpuste (žľaby) pre jednoduché vyprázdňovanie a čistenie zariadení.

📷

Pripojenie na vzduchotechniku

Pripojenie na vzduchotechniku môže predstavovať niekoľko spôsobov podľa typu zariadenia. Spotrebiče môžu byť umiestnené voľne pod digestorom či VZT stropom, napriamo do komína alebo flexi hadicou do odsávacieho potrubia. Takisto záleží na tom, či je spotrebič elektrický alebo plynový. Pri plynových spotrebičoch platia zvláštne normy na zpôsob pripájania, odvod, prívod a výmenu vzduchu.

Správnemu vetraniu sme sa venovali v predchádzajúcom článku.

📷

Každý spotrebič má svoje špecifické požiadavky na pripojenie. Niektoré spotrebiče majú i viacero prípojok – na vodu (teplú, studenú, zmäkčenú), elektriku, odpad, plyn i vzduchotechniku súčasne!

Preto vám radíme vždy nechať prípravu stavby a montáž na autorizovaných odborných pracovníkov, ktorí poznajú spotrebiče, ktoré plánujete pripojiť. Nie každý profesista (murár, eletrikár, plynár či vodár) má totiž vedomosť o špecifickom spôsobe napojenia profesionálnych spotrebičov a následne sa stáva, že nová stavba je zle pripravená a musí sa znova prerábať. To stojí ďalšie peniaze, čas a nervy. Preto sa vždy radšej dvakrát poraďte s odborníkom. Pripojovacie body i samotné zariadenia si nechajte zrealizovať a zapojiť odbornými firmami.

162 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

コメント

5つ星のうち0と評価されています。
まだ評価がありません

評価を追加
bottom of page