REFERENCIE

Veľvyslanectvo SR Moskva

  • kompletná dodávka kuchyne so zázemím+bary

Veľvyslanectvo SR Peking

  • kompletná dodávka kuchyne so zázemím

Sociálna poisťovňa Žilina

  • výdaj stravy so zázemím

Tatra banka Bratislava

  • výdaj stravy so zázemím

a mnohé ďaľšie ...

VÚC Žilina

  • kompletná dodávka kuchyne so zázemím+výdaj stravy

Administratívna budova STAMART Bratislava

  • kompletná dodávka kuchyne so zázemím+výdaj stravy